COOKIES

Trædrejerbutikken anvender cookies, som gør det muligt at indsamle relevante oplysninger om brugerenes opførsel i webshoppen. Disse oplysninger bruges til forbedring af siden og dennes indhold. Dette gør sig ligeledes gældende i forhold til tredjepartscookies. Du kan læse mere om vores cookie-politik her

KÆRE HANDLENDE FRA SVERIGE; 

Vi har herunder samlet lidt oplysninger om, hvordan du handler hos Trædrejerbutikken fra Sverige. For English press here


GENERELT

Hos Trædrejerbutikken handler vi gerne med udenlandske kunder. På nuværende tidspunkt handler vi med kunder fra bl.a. Sverige, Finland, Norge, Færøerne, Italien, Spanien, Grækenland, Grønland m.fl. Men vi gør opmærksom på at vores website er kun fra et dansk domæne (.dk), ligeledes ydes support kun på dansk eller engelsk. Vi har således kun et dansk telefonnummer og en dansk e-mailadresse, der ydes support fra. I øvrigt er det ud fra danske handelsbetingelser, du handler. Udvidet handelsbetingelserne kan ses her


PRISER

Alle priser er i danske kroner inkl. moms til Danmark (Dkr.). Handler du som virksomhed udenfor Danmark, fratrækkes dansk moms. Det kræver dog at du tilføjer CVR nummer (VAT nummer). Der er en særlig rubrik hertil. 
Vi tilbyder 10% rabat på køb over 2500.- Dkr. Denne rabat gælder dog ikke maskiner og tilbudsvarer, samt enkelte få varer, hvor der er beskrevet at den ikke indgår i de 10% rabat.
Hvis beløbet overstiger 2500.- Dkr. og der ikke er tilbudsvarer eller maskiner bliver rabatten manuelt fratrukket af os, når ordren kommer ind i vores ordresystem.


BETALINGSMETODER

Vi modtager følgende betalingsmidler: 
VISA/MASTERCARD Debet og Credit
VISA/Dankort, Electron. Mastercard
 

FRAGT TIL SVERIGE

Vi leverer gerne varer til Sverige. Vi benytter GLS som fragtfirma. Vi sender din ordre direkte hjem til dig.


FRAGTPRISER TIL SVERIGE

0-1kg er fragten 163 Dkr.
1-5kg er fragten 199 Dkr.
5-10kg er fragten 249 Dkr.
10-15kg er fragten 294 Dkr.
15-20kg er fragten 344 Dkr.
20-25kg er fragten 467 Dkr. 
 

LEVERINGSMETODER

Er alle varer på lager, skal du forvente en leveringstid på 3-6 dage hverdage.


RETURNERING

Hvis du ønsker at returnere et produkt, bedes du venligst kontakte Trædrejerbutikken på forhånd på tlf. +45 40 97 87 87 eller via e-mail på info@40978787.dk. Medmindre andet er aftalt, skal du selv betale omkostninger (porto/fragt) ved varens tilbagesendelse.  


REKLAMATION

Som forbruger har du 2 års reklamationsret på alle varer købt via trædrejerbutikken.dk, hvilket betyder, at du i tilfælde af mangler ved den leverede vare, enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig, at reklamationen er berettiget.
Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra trædrejerbutikken.dk, skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det er din pligt at angive og på forlangende vise, hvori fejlen eller manglen består.

Opdager du en fejl skal du hurtigt rette henvendelse til trædrejerbutikken.dk. Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig inden for 2 år efter, at du har fået varen leveret.
Du kan også reklamere over en vare ved at kontakte Trædrejerbutikken på tlf. 40 97 87 87 eller info@40978787.dk

Ved eventuel fejl/reparation skal varen afleveres i Butikken, eller sendes på købers regning.


MASKINSALG

Salg af maskiner skal foregå med forudgående aftale med Trædrejerbutikken, da der for hvert maskinsalg skal indhentes et tilbud på fragt fra fragtfirma. 
 

EVENTUELLE TRANSPORTSKADER - husk at tjekke inden 5 dage

Køber er ved modtagelse af varen pligtig til straks at undersøge denne med henblik på at konstatere, hvorvidt den leverede vare er i overensstemmelse med det bestilte. Eventuelle transportskader skal anføres på fragtbrevet og meddeles Trædrejerbutikken skriftligt inden 5 dage fra varens modtagelse.


Har du spørgsmål så ring til vores kundeservice +45 40 97 87 87 eller skriv en e-mail på info@40978787.dk. Vi bestræber os på at svare inden for alm kontortid (man – fre 9-16).

DEAR CUSTOMER FROM SWEDEN

Underneath we have gathered information about how you shop at Trædrejerbutikken from Sweden.


GENERAL INFORMATION

At Trædrejerbutikken we love to do business with foreign customers. Currently we deal with shoppers from Sweden, Finland, Norway, Faroe Islands, Italy, Spain, Greece, Greenland among others. However we only operate from a Danish web domain (.dk) and all support is either in Danish or English. We therefore only provide support from a Danish phone number and a Danish E-mail address. Moreover you shop with Danish terms of trade. Extended terms can be found here (only in Danish).


PRICES

All prices are set in Danish currency incl. Danish VAT(Dkr.). If you shop as a company outside Denmark, we will subtract VAT. How ever in order to do so, you will have to enter a valid VAT number. There is a separate column for it, it is called “CVR nummer”. 

We provide a 10% discount on purchases extending 2500 Dkr. The discount does not apply to machines, special offers, or items where it is described that it is not included in the 10% discount.

If the amount of the purchase extends 2500 Dkr. and none of the items are machines or special offers, we will manually subtract the discount, when we receive the order in our system. 


PAYMENT METHODS

We accept following payments methods: 
VISA/MASTERCARD Debet og Credit
VISA/Dankort, Electron. Mastercard


SHIPPING TO SWEDEN

We gladly deliver to Sweden. We ship using GLS. Your order ships directly to your home.


SHIPPING FEES 

0-1kg the shipping cost is 163 Dkr.
1-5kg the shipping cost is 199 Dkr.
5-10kg the shipping cost is 249 Dkr.
10-15kg the shipping cost is 294 Dkr.
15-20kg the shipping cost is 344 Dkr.
20-25kg the shipping cost is 467 Dkr. 


DELIVERY TIME

Provided that all items are in stock, the delivery is estimated to 3-6 workdays. 


RETURN

If you wish to return your order, or separate items from your order, please contact us beforehand, either by phone +45 40 97 87 87 or E-mail info@40978787.dk. Unless other is agreed on forehand, you must pay for the costs of the return shipping.


COMPLAINTS AND WARRENTY

As a consumer you have 2 years warranty on all items purchased at Trædrejerbutikken, which means that in case of defects in the item delivered, you can either get the item repaired, replaced, refunded or discounted, depending on the specific situation. Of course, this means that the complaint must be justified.
Any errors or defects in delivery from tredrejerbutikken.dk must be claimed in reasonable time after you have discovered the error. It is your duty to indicate and, on request, indicate the defect or defect.

If you find an error, you should quickly contact Trædrejerbutikken. In principle, you can only complain about errors that occur within 2 years after you have received the goods.
You can also advertise a product by contacting the Trædrejerbutikken on tel. +45 40 97 87 87 or info@40978787.dk

In the event of a fault / repair, the item must be delivered to the Store or shipped at the buyer's expense.


MACHINE SALES

Sale of machines can only take place with prior agreement with Trædrejerbutikken. We need to gather tenders of shipment, in order to give an exact price for the shipping costs. 


IN CASE OF TRANSPORT DAMAGE – check your order within 5 days of delivery

Upon receipt of the order, the buyer is obliged to examine the goods immediately to ascertain whether the goods delivered are in accordance with the order. Any transport damage must be stated on the consignment note and be notified in writing to Trædrejerbutikken within 5 days of receipt of the item.


Further questions should be addressed to info@40978787.dk or customer service at +45 40 97 87 87. We strive to answer within normal office hours (mon – fri 9-16)