Pinol / Medbringer

Pinol m/2 lejer MK2
250,00  DKK
Pinol m. 2 lejer MK1
250,00  DKK
Pinol standard
200,00  DKK
Pinol m. gevind
525,00  DKK
Oneway Pinolsæt. MK2
850,00  DKK
Medbringer standard MK2
175,00  DKK
Medbringer 4 kilet 16mm.
200,00  DKK
Medbringer 4 kilet 25mm
200,00  DKK
Medbringer 10 mm MK2
175,00  DKK
Medbringer M33x3,5
125,00  DKK
Medbringersæt 6 stk.
585,00  DKK
Hulpatron M33 Ø40mm
275,00  DKK
Hulpatron M33 Ø60mm
305,00  DKK
Konus Adaptor MK2/MK3
115,00  DKK
Konus forlænger MK2
225,00  DKK